RAS STANDARD FÖR PUDLAR
TOY PUDLAR
VALPAR
PARNINGAR
VALPGALLERI
UPPFÖDDA HUNDAR
RAS STANDARD
   
<-TILLBAKA

Originalstandard 2007-03-06

FCI-Standard 2007-04-18; franska

SKKs Standardkommitté 2007-12-11

 

Ursprungsland/ hemland: Frankrike

Användningsområde: Sällskapshund

FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 2

 

Bakgrund/ändamål

Ordet caniche (det franska namnet för pudel) kommer från ordet ”cane”, femininum av canard (= and). Rasen härstammar
från barbet med vilken den fortfarande har mycket gemensamt. Ursprungligen användes pudel vid jakt på sjöfågel. I länder utanför Frankrike hänför sig ordet caniche till att ”plaska i vatten”. År 1743 kallade man barbettik för ”caniche”.
Så småningom kom barbet och pudel att skiljas åt. Uppfödarna bemödade sig om att bibehålla ursprungstypen och
enfärgad päls. Pudeln har blivit mycket populär som sällskapshund tack vare sitt vänliga, glada och trogna sätt,

men också tack vare att den finns i fyra storlekar och i olika färger, något för alla smaker.

 

Helhetsintryck
Pudeln skall vara av normaltyp och ha en karakteristisk, krusig päls och förekommer som ullpudel eller snörpudel.
Pudeln skall ge intryck av klokhet och ständigt vara alert och aktiv. Den skall vara harmoniskt byggd och
ge intryck av elegans och stolthet.

 

Viktiga måttförhållanden

- Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd.

- Kroppslängden från skulderled till sittbensknöl skall något överstiga mankhöjden.

- Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korset.

- Höjden upp till armbågen skall utgöra 5/9 av mankhöjden

 

Uppförande/karaktär
Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras, vilket gör den till en särskilt trevlig sällskapshund

 

Huvud
Huvudet skall vara elegant, rakskuret och i proportion till kroppen.
Det skall vara välmejslat, inte grovt men inte heller överdrivet förfinat.

Skallparti
Skallens bredd skall understiga halva huvudets längd. Skallpartiet skall ovanifrån sett verka ovalt och från sidan sett lätt konvext. Skallens och nospartiets linjer skall vara lätt divergerande. Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande
och vara täckta av lång päls. Pannfåran skall vara bred mellan ögonen och smalna av mot nackknölen, som skall vara mycket markerad. (Hos dvärgvarianterna får nackknölen vara något mindre markerad.)

 

Stop
Stopet skall vara föga markerat

Nostryffel 
Nostryffeln skall vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala profilen. Näsborrarna skall vara öppna.
Nostryffeln skall vara svart hos svarta, vita och grå pudlar, den skall vara brun hos bruna pudlar.
Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall nostryffeln vara brun eller svart.

Nosparti
Nosryggen skall vara helt rak. Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd. Underkäkens ben skall vara nästan parallella. Nospartiet skall vara kraftfullt och dess undre kontur skall utgöras av käkbenet och inte av överläppsranden

 

Läppar 
Läpparna skall vara måttligt utvecklade, tämligen torra och medeltjocka. Överläppen skall vila på den undre
utan att hänga över. Läpparna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar.
Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall läpparna vara mer eller mindre mörkt bruna eller svarta.
Mungiporna får inte vara framträdande.

Käkar/Tänder
Saxbett med starka tänder.

Kinder
Kinderna skall inte vara framträdande, utan följa kindbenens konturer. Partiet under ögonen skall vara utmejslat
och föga utfyllt. Okbågarna skall endast vara svagt framträdande.

Ögon
Ögonen skall ha ett livligt uttryck. De skall vara placerade i höjd med stopet och vara lätt snedställda. Ögonen skall vara mandelformade. De skall vara svarta eller mörkbruna. Hos bruna pudlar kan ögonen få vara mörkt bärnstensfärgade. Ögonkanterna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar.
Hos aprikosfärgade och röda pudlar kan ögonkanterna vara bruna eller svarta

Öron
Öronen skall vara tämligen långa och hänga utmed kinderna. Öronen skall vara ansatta i förlängningen av en tänkt linje från nostryffelns ovansida och under och förbi den yttre ögonvrån. De skall vara flata och vidga sig från ansättningen och vara avrundade längst ner. Öronen skall vara täckta av vågig och mycket lång päls. Öronlädret skall nå fram till mungipan

 

Hals
Halsen skall vara stark, lätt välvd bakom nacken, medellång och välproportionerlig. Huvudet skall bäras högt och stolt.
Halsen skall vara fri från löst halsskinn och oval i genomskärning. Den skall vara något kortare än huvudet.

Kropp
Kroppen skall vara välproportionerlig. Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden

Manke
Manken skall vara måttligt markerad.

Rygg
Ryggen skall vara kort. Överlinjen skall vara harmonisk och fast. Höjden över manken skall ungefär
motsvara höjden över korsets högsta punkt.

Ländparti
Ländpartiet skall vara fast och muskulöst.

 

Kors
Korset skall vara avrundat utan att vara brant.

Bröstkorg 
Bröstbensknappen skall vara lätt framträdande och vara placerad tämligen högt. Bröstkorgen skall nå ner till armbågen.
Dess bredd skall motsvara 2/3 av dess djup. Hos storpudel skall bröstomfånget, mätt bakom skuldrorna, överstiga
mankhöjden med minst 10 cm. Bröstkorgen skall vara oval och den skall vara bred i ryggpartiet.

Underlinje
Buk och flanker skall vara uppdragna utan att vara vinthundsaktiga.

Svans
Svansen skall vara tämligen högt ansatt i linje med länden. Den kan vara okuperad eller kuperad till en tredjedel från svansansättningen eller till hälften av sin naturliga längd. Svansen kan sänkas när hunden står stilla. När hunden
rör sig bärs den snett uppåt.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

 

Extremiteter

 

Framställ
Frambenen skall vara fullständigt raka och parallella med välutvecklade muskler och god benstomme.
Avståndet från armbågen till marken skall något överstiga hälften av mankhöjden.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara snedställda och muskulösa. Skulderbladen skall bilda en vinkel på ungefär 110 grader mot överarmsbenen.

Överarm
Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

Handlov
Handlovarna skall vara i linje med underarmens framsida.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara starka och nästan lodräta från sidan sett.

Framtassar
Framtassarna skall vara tämligen små, slutna och ha formen av en kort oval. Tårna skall vara väl välvda och fasta. Trampdynorna skall vara tjocka och hårda. Klorna skall vara svarta hos svarta och grå pudlar, De skall vara bruna
hos bruna pudlar. Hos vita pudlar får klorna ha alla nyanser från hornfärg till svart. Hos aprikosfärgade och röda
pudlar skall klorna vara bruna eller svarta.

Bakställ
Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett med välutvecklade och tydligt framträdande muskler.
Hasorna skall vara tämligen vinklade. Vinklarna i höftled, knäled och hasled skall vara markerade

Lår
Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

 

Mellanfot
Mellanfötterna skall vara tämligen korta och vertikala. Pudeln skall vara född utan sporrar på bakbenen.

Baktassar
Baktassar, se framtassar.

Rörelser
Rörelserna skall vara fjädrande och lätta.

Hud 

Huden skall vara smidig, stram och pigmenterad. Hos svarta, bruna, grå, aprikosfärgade och röda pudlar
skall pigmenteringen harmoniera med pälsfärgen. Vita pudlar skall helst ha silverfärgad hud.

 

Päls

Pälsstruktur

Ullpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig, krusig och spänstig samt gör motstånd mot handens tryck.
Pälsen skall vara tjock och ymnig med jämn längd samt ha enhetligt stora lockar.
 

Snörpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig och tät. Pälsen skall bilda karakteristiska snören som skall vara

minst 20 cm långa.

 

Färg

Färgen skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå, aprikos eller röd.


Brun
: Färgen skall vara ren, tämligen mörk, jämn och mättad.

Beige färg eller ljusare nyanser därav är inte tillåtet.


Grå
: Färgen skall vara jämn och ren och får varken vara svart- eller
vitaktig.


Aprikos
: Färgen skall vara jämn och får inte närma sig blek fawn,
sand eller rött.


Röd
: Färgen skall vara jämn över hela pälsen och får aldrig närma
sig aprikos.
 

Ögonkanter, nostryffel, läppar, tandkött, gom, anus, pung och trampdynor skall vara väl pigmenterade.

 

Storlek/vikt
 

Mankhöjd

Storpudel: Över 45 cm till och med 60 cm med en tolerans på 2 cm uppåt. Storpudeln skall vara som en förstorad kopia av mellanpudeln från vilken den har behållit samma kännetecken.

Mellanpudel: Över 35 cm till och med 45 cm
 

Dvärgpudel: Över 28 cm till och med 35 cm. Dvärgpudeln skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel.

I så stor utsträckning som möjligt skall samma proportioner bibehållas. Inget dvärglikt utseende får förekomma.


Toypudel: Över 24 cm till och med 28 cm (idealet är 25 cm) med en tolerans på 1 cm nedåt. Toypudeln skall i sin helhet behålla intryck av dvärgpudeln. Samma proportioner bibehålls och skall motsvara alla standardens krav. Inget dvärglikt utseende får förekomma. Enbart nackknölen kan vara något mindre markerad.

 

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
- Karprygg eller svankrygg
- Svans som är för lågt ansatt
- Överdrivet rastlös (nervig)
- Tänder:
- Avsaknad av 2 P1or beaktas ej
- Avsaknad av en eller symmetrisk avsaknad av två P2or
- Avsaknad av M3 beaktas ej  

Allvarliga fel

- Delvis opigmenterad nostryffel

- Klent nosparti

- Spetsigt nosparti

- Böjd nosrygg

- Tänder:

- Osymmetrisk avsaknad av två P2or

- För stora eller för djupt liggande ögon

- Inte tillräckligt mörka ögon

- För korta öron

- Brant kors

- Svans som är krökt över ryggen

- För raka bakbensvinklar

- Flytande eller långsträckta rörelser

- Gles, mjuk eller sträv päls

- Obestämbar eller ojämn pälsfärg: Svartgrå eller vitgrå hos

  grå pudel, blekt hos aprikosfärgad och röd pudel, beige eller

  mycket mörkt brun hos brun pudel.

 

Diskvalificerande fel

- Aggressiv eller extremt skygg

- Helt avpigmenterad nostryffel

- Avsaknad av typ särskilt avseende huvudet

- Över- eller underbett

- Tänder:

- Avsaknad av en framtand eller en hörntand eller en rovtand

- Avsaknad av en P3 eller en P4

- Avsaknad av tre premolarer eller fler (gäller ej P1or)

- Medfödd svanslöshet eller tillbakabildad svans

- Sporrar eller spår av sporrar på bakbenen

- Päls som inte är enfärgad

- Vita fläckar och vitt på tassarna

- Mankhöjd över 62 cm för storpudel och under 23 cm för

  toypudel

- Varje tecken på dvärgväxt: äppelskalle, avsaknad av nackknöl,

  starkt markerat stop, utstående ögon, alltför kort och uppnäst

  nosparti, tillbakabildad underkäke, flyende haka

- Nästan obefintlig pannfåra

- Mycket tunn benstomme hos toypudel

- Ringlad svans med spets som faller ner över flank eller kors.

 

 

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

Tillägg till standarden
Tillåtna utställningsfrisyrer

Lejonklippning : Såväl ull- som snörpudel skall vara klippta på bakdelen fram till revbenen. Andra klippta partier skall vara: nospartiet på ovan- och undersidan från och med nedre ögonkanten: kinderna; fram- och bakbenen utom manschetter eller bollar samt valfri utformning på bakdelen; svansen, utom en avslutande rund eller avlång boll. Mustasch föreskrivs för alla pudlar i denna klippning. Päls på frambenen, s k byxor, är tillåtet.

Toilette moderne : Att behålla päls på alla benen är tillåtet på det uttryckliga villkoret att följande regler respekteras:

 

1. Klippta partier:

a) Längst ned på frambenen från klorna till sporren samt längst ned på bakbenen till motsvarande höjd. Klippning begränsad till enbart tårna är tillåten.

b) Huvudet och svansen skall klippas enligt de regler som nämns under lejonklippning. Undantagsvis tillåts också för denna klippning: Kort päls – inte mer än en centimeter i längd – på underkäken. Denna päls skall vara klippt parallellt med underkäken.

S k bockskägg är inte tillåtet. Svansboll saknas.

 

2. Avkortad päls:

Avkortad päls som ger ett småvågigt utseende skall finnas på ryggen. Pälsen får vara mer eller mindre lång, dock minst en centimeter. Pälslängden skall gradvis öka runt sidorna och högst upp på benen.

 

3. Toppad päls:

a) På huvudet skall pälsen bilda en lagom hög mössa. Toppad päls skall också finnas på halsen och bakåt till manken, samt framåt, utan avbrott, till de klippta partierna på tassarna, i en tänkt, lätt snedställd linje från bringans översta del. Överst på öronen kan pälsen kortas med sax eller klippas medhårs till maximalt 1/3 av deras längd. Nedre delen av öronen skall lämnas bepälsade och pälslängden skall öka uppifrån och nedåt för att sluta i en frans, som får jämnas.
 

b) På benen lämnas byxor, som har en markerad, prydlig övergång mot tassarnas klippta partier. Pälslängden skall öka gradvis

uppåt för att på skuldrorna liksom på låren nå en längd av 4-7 cm i utdraget skick. Pälslängden skall vara i proportion till hundens

storlek, men får inte ge ett pösigt intryck. Byxorna på bakbenen skall låta pudelns typiska vinkling framträda.

 

Engelsk klippning : Engelsk klippning är lejonklippning med motiv på bakstället i form av ”armband” och ”manschetter”. Avgränsningar mellan motiven behöver inte finnas. På huvudet kan finnas längre päls, s k top knot. (Det är förbjudet att preparera huvudpälsen med hårspray eller andra produkter.) Mustasch kan finnas.

Avsaknad av mustasch är tillåtet.

 

Inga former av fantasiklippning som gör avsteg från standarden är tillåtna. Oavsett vilken standardenlig frisyr som hunden har skall frisyren inte tillåtas påverka bedömningen, utan alla hundar i samma klass skall bedömas tillsammans oavsett klippningen.

 

Pudlar som inte är klippta enligt standarden kan inte prisbedömas på officiell utställning. Diskvalificeringen gäller bara för det tillfälle då hunden inte är klippt enligt reglerna.